loading...

Om centrumet

Kallhäll centrum ligger i  norra delen av Järfälla kommun och har nära till kommunikation med både pendeltåg, bussar och bil.
I centrum finns Folkets hus med biograf, bibliotek samt ett tjugotal affärer och serveringsställen. Ett öppet torg bjuder med jämna mellanrum på evenemang som marknader, uppvisningar och torghandel.

Historia

Under senmedeltiden fanns ett torp som ägdes av ärkebiskopen i Kallhäll. Som ortnamn är det första gången nämnt 1539 och stavas då Kalhelle. Det moderna Kallhäll formades i början på 1900-talet då Bolinders Mekaniska Verkstäder flyttade ut en del av tillverkningen från Kungsholmen i centrala Stockholm. Närheten till Mälaren och järnvägen mellan Stockholm och Västerås bör ha bidragit till valet av plats. Tegelbyggnaderna väster om järnvägen nere vid Mälaren påminner idag om Bolinders bidrag till att bilda Kallhäll.
Efter Tysklands annektering av Sudetenland i Tjeckoslovakien i slutet av 1930-talet anlände en stor grupp tysktalande flyktingar vilka var socialdemokrater och därför inte önskvärda av ockupationsmakten. Efter krigsslutet 1945 for Birger Dahlerus, VD vid Bolinders Fabriks AB på rekryteringsresa i Tyskland och erbjöd arbete i Kallhäll till den av tjeckerna i en etisk rensning
nu uttvingade tysktalande befolkningen i Sudetenland. Härvid utökades den tysktalande gruppen i Kallhäll väsentligt.
Bostad för arbetarna blev inledningsvis ett hotell, som under pensionatsliknande förhållanden drevs av Karin och Sten Brunbäck. Arrangemanget kan sägas vara en tidig föregångare till den arbetskraftsinvandring av industrianställda till Sverige, som under framför allt 1960-talet var omfattande.
Kallhäll centrum byggdes i slutet av 1960-talet och präglas av arkitektur från miljonprogrammet. Modernisering och expandering av centrum (främst med bostäder) pågår och beräknas vara färdigt runt år 2020.

Vill du ta del av mer av Kallhälls  och Bolinders historia  så finns Bolinder museét att besöka som ligger i anslutning till biblioteket.