Säkerhet

Vi vill att du ska känna dig säker i centrum. Kallhälls företagar förening har ständigt dialoger med kommun, fasighetsägare och polis för att skapa ett så säkert centrum för alla som både jobbar och vistas här.
Tex så finns det nu s.ka pollare, för att inte obehörig trafik ska komma in på torget och i gången.
På tider då det finns mycket folk i centrum och när risk finns för störningar tex vid marknadsdagar eller vid butiksstängning, vistas kommunens trygghetsvärdar i centrum. Polisen besöker ockå närområdet med jämna mellanrum.

Föreningen arrangerar säkerhetskurser för personalen som arbetar i centrum. 
Vartannat år har Brandkåren Attunda kurs i brand och utrymning och vartannat år utbildar Civilförsvarsförbundet i hjärt- och lungräddning med hjärtstartare samt förstahjälpen vid olycksfall.
 

Hjärtstartare

Det finns en defibrillator på Folkets hus och en på Apoteket, under centrumets ordinarie öppettider.
Alla kan använda dem vi akut hjärtstopp.